Regulace počtu holubů na komerčních objektech

Metody naší práce v komerčních prostorách

Rozmach holubích populací lze pozorovat i na komerčních objektech, jako jsou střechy a parkoviště nákupních středisek, sila, výrobny a překladiště krmiv, tovární komplexy apod. Zde negativně působí zpravidla znečištěním těchto objektů a erozivním působením jejich trusu, popř. narušením hygieny výrobních procesů. Hnízdění holubů ve ventilačních systémech a rýnách může zvyšovat náklady na jejich opravy a údržbu.

Kombinace plašení holubů loveckými dravci a jejich odchyt do živolovných pastí je osvědčeným řešením, jak holubí populace silně narušit a její počet zredukovat na minimum. Schopnost znovuosídlení chráněných objektů a rozmnožení holubů nad únosnou mez je po naší činnoti v lokalitě dlouhodbě ochromena.

Pilířem naší činnosti je návštěvování lokality alespoň 3x týdně po dobu jednoho měsíce (jedno účtovací období). Jedna návštěva zahrnuje přibližně hodinovou akci, kdy dravce postupně vypouštíme za účelem plašení a v některých případech i k lovu holubů. Při naší návštěvě rovněž zajistíme servis odchytových zařízení, tj. doplnění krmiva a vody v napaječkách, případný odchyt a odvoz holubů z lokality za účelem likvidace. Snížení počtu holubů v lokalitě je viditelné až po delší činnosti (zpravidla do 3 měsíců od zahájení).