Biologická ochrana sadů

Specifika plašení v sadech

Sady jsou často ohroženy zajíci, králíky či srnčí zvěří, a to nejen kvůli mnohdy nedostatečnému oplocení areálu. V případě, že areál není součástí honebních pozemků, lze na povolení přislušného orgánu statní správy myslivosti v odůvodněných případech umožnit lov této zvěře i mimo stanovenou dobu lovu. Lov pomocí dravců je bezpečnou variantou pro rizikové oblasti, kde střelba nepřipadá v úvahu. Pro lov zajíců či králíků lze použít tzv. dravců nízkého letu: např. jestřábů nebo káňat Harrisových, pro lov srnčí zvěře pak orlů.